Gelişen Şehirler ve İnşaat Projeleri

Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra şehirleşme büyük bir hız kazanmış ve kırsal bölgelerden şehirlere göç oldukça büyük boyutlara ulaşmıştır. Kurulan fabrikalar iş olanaklarının artmasını sağlamış, daha konforlu yaşam halkın ilgisini çekmiş ve bu şekilde şehirleşme artmıştır. Ülkemize bakacak olursa 1930 yılında %10’larda olan şehirleşme, günümüzde %80 – %90 arası rakamlara çıkmıştır.

Şehirlerin gelişmesinde pek çok unsur rol oynar. Bunlardan hiç şüphesiz en önemlileri iş, eğitim ve sağlıktır. Özellikle şehirler iş, eğitim ve sağlık açısından kırsal yerleşim yerlerinin çok daha önündedir. Bu da şehirlerin nüfusunun günden güne artmasına neden olmuştur.

İnşaat Projeleri

Şehirlerin gelişmesi, nüfusun artması birçok farklı talebi de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda alışveriş merkezlerinin büyük bir patlama yaptığına şahit olmaktayız. Bunun en önemli sebebi şehirli insanların iş temposundan yorulup kendilerini eğlenecekleri ve alışveriş yapabilecekleri bir yerlere atmak istemeleridir. Bu sebeple inşaat projeleri arasında alışveriş merkezlerinin özellikle son yıllarda oldukça önemli bir yer tuttukları görülmektedir.
Şehirleşmenin en önemli unsurlarından bir tanesi olan hastaneler ve sağlık kuruluşları da önemli inşaat projeleri arasında yer almaktadır. Kalabalıklaşan şehirler hastane ihtiyacının oldukça artmasına neden olmuştur. Bu sebeple hastaneler de önemli inşaat projeleri arasında yer almaktadır. Özellikle bu yapıların teknolojik unsurlar içermesi de ziyadesiyle önemlidir.
İnşaat projeleri arasında en önemlilerinden bir diğeri de eğitim kurumlarıdır. Hem devlet okulları hem de özel okulların sayısı son derece fazladır ve artmaya da devam etmektedir. Nüfusu fazla olan büyük şehirlerde özellikle okul ihtiyacı oldukça fazladır. Çocukların kalabalık sınıflarda derse girmemesi için birçok okul projesi ortaya koyulmuştur.
İnşaat projelerinden bahsederken havaalanlarından da mutlaka bahsetmek gerekmektedir. Özellike Avrupa’nın en büyük havalimanı unvanına sahip olan 3. İstanbul havalimanı son derece önemlidir. Bu havalimanı Türkiye’de son yıllarda yapılmış en büyük inşaat projeleri arasında yer almaktadır. Bu havalimanı sayesinde her gün binlerce kişi rahatça seyahat etme fırsatına sahip olacaktır.
TOKİ’nin çalışmaları da önemli inşaat projeleri arasındadır. Yapılan bu inşaat projeleri birçok ailenin ev sahibi olmasını sağlamaktadır. Yapılan bu konutlar çok fazla sayıda alıcı bulmaktadır. Yapıların en önemli özelliği kolay ödeme imkânları sunulmasıdır.

 

Ülke Ekonomisine Etkisi

İnşaat projelerinin ülke ekonomisine önemli katkıları mevcuttur. Alışveriş merkezlerinin, okulların ve hastanelerin artmasıyla önemli istihdamlar da meydana gelmektedir. Yine inşaatların artması birçok işçiye iş imkânı sağlamaktadır.
Yapılan havalimanı gibi projeler ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Kolaylaşan ulaşım ülkeye gelen turist sayısını arttırmakta ve ülkeye önemli miktarda döviz girilmesi sağlanmaktadır.
İnşaat projeleri yalnızca binalar olarak düşünülmemelidir. Yapılan köprüler de son derece büyük önem taşımaktadır. Özellikle yeni yapılan Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ülkenin trafik sorunlarının önüne geçmek için yapılmış son derece önemli projelerdir.