Finansal Krizler Nedenleri Sonuçları
1991 Japonya Bankacılık Krizi ·         Gayrimenkul fiyatlarındaki (Özellikle arsa fiyatları) aşırı fiyat artış ve azalışları

·         Gayrimenkul sektörüne kullandırılan kredi miktarındaki önemli artışlar

·         Kredi kullanan müşterilerin ödeme kabiliyetlerinin yeterince ölçülememesi

·         Geri ödenmeyen kredi miktarındaki artış

1991 yılında toplam kayıp 100 milyat dolara ulaşmıştır. 1998 yılında japonya hükümeti, Obuchi Planı’nı uygulamaya koyarak finans kurumlarının yeniden yapılandırılması, kredi zararlarının kapatılması ve mevduat sahiplerini korumak amacıyla finansal sisteme 60 trilyon Yen (500 milyar Dolar; GSYİH’nın %12,3’ü) kaynak aktarmıştır.
1991 İsveç Bankacılık Krizi ·         Ülkede sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle birlikte bankaların kredilerini ağırlıklı olarak gayrimenkul sektörüne tahsis etmeleri;

·         Gayrimenkul fiyatlarında yaşanan aşırı fiyat artış ve azalışları; Geri ödenmeyen kredi miktarındaki sürekli artış

Ülkedeki bankacılık büyüklüğünün %22’sini oluşturan iki banka iflasa sürüklenmiş ve toplam kayıp ülke GSYİH’nın %4’üne ulaşmıştır.

 

1997 Güneydoğu Asya Krizi; Tayland, Malezya, Güney Kore ·         Gayrimenkul fiyatlarında yaşanan aşırı fiyat artış ve azalışları

·         Fiyat artışlarına paralel olarak bankacılık sektörünün artan teminat değerlerini dikkate alarak kredi hacmini artırmak istemeleri

·         Sermae hareketlerinin serbestleştirilmesi sonucunda piyasada likiditenin artmasıyla birlikte faiz oranlarının düşmesi

·         Sadece teminate güvenerek borçlunun yeterli düzeyde mali analizini yapmadan, kredilerini büyük oranda ipotekli konut kredileri şeklinde kullandırmaları

·         Geri ödenmeyen kredi miktarında artış

Malezya: İki ulusal banka iflasa sürüklenmiş ve toplam kayıp 1999 yılı itibariyle 14,9 milyar dolara (GSYİH’nın %20,5’ine) ulaşmıştır.

 

Tayland: Takipteki kredi sorununun çözülmesi için aktif yönetim şirketleri kurulmuş ve toplam kayıp 1999 yılı itibariyle 59,7 milyar dolara (GSYİH’nın %42,3’ü) ulaşmıştır.

 

Güney Kore: iki ulusal banka devletleştirilmiş, beş ulusal banka kapatılmış ve toplam kaıp 1999 yılı itibariyle ülke GSYİH’nın %34’üne ulaşmıştır.

2007 ABD kredi krizi ·         Faizlerin düşük olduğu dönemlerde kişilerin kredi geçmişlerine bakılmaksızın açılan ipotakli konut kredileri ve ilerleyen dönemlerde kredi geri ödeme yapılarının bozulması

·         Konut inşaat izinlerindeki hızlı artışın arz fazlası yaratması

·         Gayrimenkul fiyatlarındaki aşırı fiyat artış ve azalışları

·         Menkul kıymetlerin nakit akışlarında yaşanan sıkışıklık

·         Kredi türev piyasalarının genişlemesi

·         Kredi derecelendirme aşamasında yaşanan sorunlar

Sonuçları net olmamakla birlikte, ABD gayrimenkul piyasaları kaynaklı kredi krizi küresel bir finansal krize dönüşmüştür.