FAY HATTI NEDİR?

Dünya üzerinde korkulan en büyük doğal afetlerden biri olan deprem, günümüzde hayatın her aşamasında kişilerin karşısına çıkabilecek bir eylemdir. Yer altında yer alan güç kapsamları da bu noktada önem taşıyan işlemlerden biridir. “Fay hattı nedir?” denildiğinde ise yer altında yer alan iki bloğu birbirinden ayıran bölgeye verilen isimdir. Fay hattı bir nevi deprem ile özdeşlemiş bir terimdir. Fay hattı içerisinde yer alan sağ ve soldaki iki bloğun, belirli periyot aralıklarıyla yer değiştirmesi ile deprem oluşur. Bu nedenle yapıların fay hattı üzerine kurulmaması oldukça önemlidir. “Fay hattı nedir?” denildiğinde ilk akla gelen deprem olması nedeniyle, bu bölgelerde yapılaşma önlenmesi gerekmektedir.
“Fay hattı nedir? Çeşitleri var mıdır?” gibi sorular bu noktada oldukça sık gelmektedir. Fay hattı kendi içerisinde hareket yönlerine göre ayrılmaktadır. Bu ayrımlar yatay hareketler sonucunda oluşuyor ise faylara doğrultu atımlı fay adı verilmektedir. Fayın oluşturduğu iki ayrı blok birbirlerine göre sağa ve sola doğru hareket etmektedir. Bu sağ ve sol yön doğrultulu atılımlı fay adını almaktadır. Düşey bir şekilde hareket eden fay sistemleri ise eğim atımlı fay adı verilir. Fay hatları kendi içlerinde sağ ve sol blokların hareketlerine göre değişir ve farklı isimlerle anılır. Fay hattı, depremin kaynağı olması nedeniyle tüm bu hareket işlemleri depreme neden olacak sallantıları ortaya çıkarmaktadır.

 

Deprem, bilindiği üzere fay hatları üzerinde gerçekleşen bir doğal afet olayıdır. Genel olarak bakıldığında bir çatlak olarak gösterilen fay hattı, hareketler sonucu depremi oluşturur. Fay hattının genel yapısına bakıldığında iki blok arası yer alan çatlak oluşumu deprem anında sağ ve sol blokların arasındaki çatlağın genişlemesi ile ortaya çıkar. Fay hattı üzerine yapı kurulması oldukça tehlikeli bir işlemdir. Olası bir deprem anında fay hattı üzerinde yer alan evlerin yıkılma oranı diğer evlere göre daha fazla olacak ve can kaybı daha büyük olacaktır. Bu nedenle fay hatları kesin olarak belirlenmeli ve yapı, konut ve yüksek katlı bina gibi yapıların bu bölgelere kurulması engellenmelidir.