İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
05 Eyl

Emekliler Kira Geliri Vergisi Ödemekten Muaf Mıdır?

FİNANS, HUKUK, YÖNETMELİK

KİRA GELİRİ VERGİSİ NEDİR? EMEKLİLER BU VERGİYİ ÖDEMEKTEN MUAF MIDIR?

Devletlerin var olduğu dönemden itibaren vergi, kamu harcamalarının finansmanı için zorunlu bir finansman kaynağı olup çoğu devlet için elde ettiği gelirler içerisinde en yüksek paya sahip olan kamu geliri olma özelliği taşımaktadır. Devletin sunmuş olduğu hizmetlerin maliyetini karşılarken başvurduğu vergi, tarihi süreçte teorik olarak iki temel yaklaşıma göre şekillenmiştir. Devletin sunmuş olduğu hizmetin bireye sağladığı faydaya göre bir karşılık olarak verginin alınması, literatürde fayda yaklaşımı olarak adlandırılırken, bir diğer teoriyi ise devletin iktidara gücüne dayalı olarak topladığı vergiyi bireyin ödeme gücüne göre belirleyip tahsil etmesi oluşturmaktadır.
Türk vergi hukukunda en çok tartışılan ve sıklıkla gündeme gelen vergilerden biri de, GELİR VERGİSİDİR. Bu verginin amacı, kamuyu “gelire ortak etmek”tir. Kira geliri de, gelir vergisinin kapsamı içerisinde değerlendirilmekte olduğundan, kira gelirlerinden de bir miktar vergi tahsil edilmektedir.

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Emekliler ve Kira Geliri Vergisi
“Kira geliri vergisi” adıyla ayrı bir vergi türü bulunmamaktadır. Kira gelirleri de, Gelir Vergisi Kanunu’na tabidir ve nihayeti itibariyle bir tür “gelir vergisi”dir. Bu sebeple, kira gelirleri de, “gelir vergisi”nin tabi olduğu kurallara bağlı olarak tahakkuk eder.
Kira geliri vergisi, maliki olunan taşınmazların, kira sözleşmesi kurulması suretiyle üçüncü bir kişiye kiralanması durumunda, elde edilen kira gelirinin vergiye bağlanması ile husule gelir. Ödenecek olan kira geliri vergisinin miktar ve oranı, bir yıl içerisinde elde edilmiş tüm kira gelirlerinin toplamı üzerinden hesap edilir.
Burada, emeklilerin kira gelirleri için bir VERGİ MUAFİYETLERİNİN OLMADIĞININ baştan itibaren belirtilmesi gerekmektedir. Kira geliri vergisi, emeklilerden de tıpkı öteki mükellefler gibi tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Bu bakımdan, kira geliri için ödenecek verginin, gelir vergisini ödemekten muaf olanlar için söz konusu olmayacağını ve gelir vergisi için geçerli olan muafiyet hallerinin tümünün, kira gelirleri için ödenecek olan vergi için (kira geliri vergisi adıyla anılan vergi için de) geçerli olacağının açıkça belirtilmesi gerekir. Konuyla ilgili muafiyetler ve muafiyete ilişkin rakamlar, Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Gelir vergisinin istisnalarını, özetle şöyle sıralayabiliriz:
1) Esnaf muaflığı
2) Dar mükelleflere tanınan ihracat istisnası
3) Yatırım indirimi.

BU YAZILARIMIZ DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Elbirliği Mülkiyeti… 05/09/2019 Akli Meleke Raporu Nedir? Akli Meleke Raporu Nedir? Emlak Beyannamesinin … 05/09/2019