Eğer yükseklikleri farklı gurupları projelendiriyorsak kütleleri farklı guruplarla çalışıyoruz demektir. Bazı hallerde bu tür yapılarda dilatasyon yapmak yaralı bazı hallerde ise zararlıdır. Zeminde ciddi bir sorun olmaması halinde 8 katlı bir yapı ile 4 katlı bir yapı tek gurup olarak düşünülebilir ve dilatasyon olmadan çözülebilir. Eğer mühendis dilatasyon yapsa bile en azından temelde dilatasyon yapmamak akılcı olur. Çünkü 8 katlı yapının temelde oluşturacağı gerilme 4 katlı yapının temelde oluşturacağı gerilmeden büyüktür. Siz her iki blok altına tek temel tasarlarsanız gerilme dağlımı olacak ve gerilmeler büyük gerilmeden küçük gerilmelerin olduğu yöne doğru akacaktır. Dolayısıyla alan büyüdüğünden gerilmeler nispi düşecektir. Ancak bu demek değildir ki her farklı yükskeliğe sahip yapılar bu şekilde çözülsün. Şöyle ki 11-12 katlı bir gurup ile 1-2 katlı bir gurup düşünün. Bu iki yapı gurubu kesinlikle hem temelde hem yukarıda dilatasyonla ayrılmalıdır. Çünkü 12 katlı gurubun temelde oluşturacağı gerilme çok yüksek olduğundan, burada büyük şekil değiştirmeler oluşabilir(zeminde). 1-2 katlı gurupta ise gerilmele ufak olacağından 12 katlı kısmın oluşturacağı basınç kuvveti etkisiyle yan taraf (yani 1-2 katlı gurup) havaya kalkmaya çalışabilir. Bu nedenle kütleler arasında büyük arkların olduğu binalarda mutlaka dilatasyon kullanılmalıdır.
Dilatasyonu belirleyen bir diğer etkende zemin demiştik. Farklı kütleye sahip binalar eğer zeminde oturma problemi mevcut ise dilatasyonlu yapılmalıdır.Aksi takdirde oturma sebebiyle binalar birbirlerine zarar verir. Aynı şekilde değişken zemin koşullarının olduğu yerde yapılacak yapılar, zemin koşulaarının değişkliğe uğradığı yere dilatasyon konularak yapılmaldıır.
Dilatasyon yapılırken dilatasyon mesafesi de önemlidir. Ytersiz dilatasyon bir anlam ifade etmez. Yapılar deplasman yaptığında birbirine çarpmayacak derecede fark bırakmak dilatasyonun esasını teşkileder. Ancak temeller için böyle bir durum söz konsuu değildir. Zeminde çok büyük prblemler yoksa, kütleler çok farklı değilse üstte dilatasyon bırakılsa bile temelde dilatasyon bırakılmayabilir. Çünkü temelde deplasman yani yer değiştirme sıfırdır.Dolayısıyle temelde dilatasyon mesafesine gerek yoktur.