Betonda Çatlaklar

1. Oturma Çatlakları
Bu çatlaklar yeni dökülmüş, paspayı bırakılmamış, kürü uygulanmamış, gereğinden fazla su ile karılmış betonlarda, boşluklu betonarme elemanlarda, donatının fazla olduğu bölgelerde ve betonun uygun yerleştirilmediği durumlarda, üst yüzeye yakın donatıların hemen üzerinde oluşurlar. Taze betonda iri agrega dibe çökerken, su yüzeye çıkar. Çatlaklar donatının yerini belli eder. Betonun suyu arttıkça oturma artar. Beton iyi yerleştirilmez, sıkılanmaz, vibrasyon uygulanmazsa oturma yine artar. Dolayısıyla çatlama da artar. Bu çatlakları önlemenin yolu normalkıvamda (12 cm çökme) beton kullanıp, yüksek kıvamlı aşırı sulu betonlardan kaçınmak ve iyi vibrasyon yapmaktır.
2. Plastik Rötre
Bu tip çatlaklar özellikle sıcak, kuru, rüzgarlı günlerde dökümü yapılmış betonlarda görülen rasgele yayılmış çeşitli boylardaki çatlaklardır. Genelde çatlak genişliği 1 mm’den azdır ve yüzeyseldir. Derine gitmez, yapı güvenliği açısından sıkıntısı yoktur. Döşeme betonu dökülünce üst yüzeyindeki su buharlaşmaya başlar, betonu terk ederek havaya karışır, bu suyun yerine betonun bünyesindeki su yukarı, üst yüzeye gelir (kusulan su). Buharlaşma hızı, su kusma hızından(terleme) yüksekse betonun yüzeyi kurumaya, dolayısıyla büzülmeye ve çatlamaya başlar.

• Kimyasal beton katkılarının temel çalışma prensibi; çimentoların birbirinden uzaklaşmasını sağlamak, böylece çimentolar topaklanmaz ve homojen dağılım oluştururlar. Geçirim azalır.