Ahşap 150° derecede yanmaya başlar. Yanarken enerji veren bir yapıdadır. Yangının şiddetle sürdüğü anlarda (400°-1000° derece) çam kökenli ahşap elemanlar üst yüzeyden içeriye doğru saatte 5 cm hızla yanarlar.
Ahşabın kesilerek standart boyutlara getirilmiş haline kereste denir.
Ahşap birinci dereceden ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmaz fakat binanın kullanıldığı yerinde kullanım amacı dışında ısı yalıtımına katkıda bulunur. Bu ısı yalıtımına katkıda bulunması boşluklu hücrelere sahip olmasından dolayıdır.